Wijzigingsbesluit Beleidsvoornemen Europafonds

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 16-10-2003 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 6 oktober 2003, nr. DVL-1390/03 tot wijziging van het beleidsvoornemen voor het Europafonds, alsmede tot instelling van een subsidieplafond

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10, 2.10.3 en 2.10.4 van de Subsidieregeling

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.10.3 en 2.10.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Europafonds geldt tot en met 31 december 2003 een subsidieplafond van € 1.400.000,–.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken
namens deze:
de

plaatsvervangend Secretaris-Generaal

,

K.P.M. de Beer

Terug naar begin van de pagina