Vrijstelling kampioenschappen vissen 2003 (2)

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 15-10-2003 t/m 31-12-2004

Vrijstelling kampioenschappen vissen 2003 (2)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 11 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 wordt vrijstelling verleend voor het voorhanden hebben van meer dan twee hengels op of in de nabijheid van de hieronder vermelde wateren en op de daarbij vermelde data, voorzover dit vistuig voorhanden is in het kader van deelname aan de door de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties georganiseerde kampioenschappen zoetwaterhengelen 2003:

  • a. het kanaal Giethoorn-Steenwijk, vanaf het Steenwijkerdiep tot aan de brug Giethoorn-Noord (noordkant), op 30 augustus 2003;

  • b. de Hoge Vaart bij Zeewolde, aan de Baardmeesweg, vanaf industriegbied Trekkersveld tot aan de Sluis (zuidkant), op 6 september 2003;

  • c. het Noord-Hollands Kanaal bij Spijkerboor, langs de kanaaldijk, vanaf Spijkerboor over de brug naar de Jispersluis richting Neck tussen kilometerpaal 24.7 en kilometerpaal 21.4 en aan de Starnmeerdijk, vanaf Spijkerboor richting Alkmaardermeer, tussen kilometerpaal 25.1 en kilometerpaal 27.9 (zuid-westkant), op 20 september 2003;

  • d. de Lage Vaart tussen Almere en Lelystad, aan de Praamweg, vanaf de Lage Vaartplas tot de Blauwe Brug (zuidelijke oever), op 21 september 2003;

  • e. het Noord-Willemskanaal bij Vries, vanaf de Vriezerbrug in Vries naar het zuiden tot aan de brug Taarlo (westkant), op 27 september 2003;

  • f. het Lateraalkanaal bij Horn, vanaf de brug Hornerzijde richting De Geer tussen kilometerpaal 1 en kilometerpaal 8 (westkant), op 28 september 2003;

  • g. het Julianakanaal bij Stein, tussen de brug van Urmond en de brug van Stein tegenover de haven (westzijde), op 4 oktober 2003;

  • h. de zijtak van de Amer, tussen de brug Made/Geertruidenberg en de Amer (oostzijde), op 5 oktober 2003;

  • i. het Noord-Hollands kanaal, aan de Starnmeerdijk, vanaf Spijkerboor richting Alkmaardermeer, tussen kilometerpaal 25.1 en kilometerpaal 27.9 (zuid-westkant), op 11 oktober 2003;

  • j. de Roeibaan in het Wilhelminakanaal bij Tilburg (tegenover Beekse Bergen), vanaf de brug van Harhorst tot aan de brug Koningshoeve (noordkant), op 19 oktober 2003.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

De regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 juli 2003, nr. TRCJZ/2003/6034 wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 oktober 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina