Selectielijst neerslag handelingen AZR over de periode 1985–2000

[Regeling vervallen per 21-02-2007.]
Geldend van 30-10-2003 t/m 20-02-2007

Selectielijst neerslag handelingen AZR op het beleidsterrein openbare en bijzondere academische ziekenhuizen over de periode 1985–2000

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 20 augustus 2003, nr. arc-2003.5356/2);

Besluit:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 oktober 2003

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Terug naar begin van de pagina