Besluit tabaksverkoop in justitiële inrichtingen

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 07-11-2003 t/m 31-12-2015

Besluit van 2 oktober 2003, houdende uitvoering van artikel 7, eerste lid, tweede volzin, van de Tabakswet (Besluit tabaksverkoop in justitiële inrichtingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 maart 2003, kenmerk POG/GB 2.363.822;

Gelet op artikel 7, eerste lid, tweede volzin, van de Tabakswet;

De Raad van State gehoord (advies van 17 juni 2003, nummer W13.03.0103/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 september 2003, kenmerk POG/GB 2.409.237;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 oktober 2003

Beatrix

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Uitgegeven de zesde november 2003

Minister

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina