Aanpassingen Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 17-10-2003 t/m 31-01-2005

Aanpassingen Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

Ten aanzien van de verzoekschriften die zijn ontvangen in de periode 1 september 2002 tot en met 31 augustus 2003 worden de bedragen, genoemd in artikel 2 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman, aangepast als volgt:

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

J. W. Remkes

Terug naar begin van de pagina