Vaststellingsregeling perioden voor aanvragen IOP-preadvies

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 15-10-2003 t/m 10-06-2005

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 oktober 2003, nr. WJZ 3052654, houdende vaststelling van perioden voor het aanvragen van een IOP-preadvies

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Verzoeken om een preadvies als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s kunnen worden ingediend:

  • a. voor het onderzoekprogramma precisietechnologie in de periode van 15 september 2003 tot en met 10 oktober 2003;

  • b. voor het onderzoekprogramma elektromagnetische vermogenstechniek in de periode van 13 oktober 2003 tot en met 7 november 2003;

  • c. voor het onderzoekprogramma mens–machine-interactie in de periode van 10 november 2003 tot en met 5 december 2003.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 15 september 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 oktober 2003

De

Minister

van Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina