Afkeuring Besluit CCMS no. 8-2002 van het Centraal College Medische Specialismen

Geldend van 15-10-2003 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 oktober 2003, nr. IBE/BO-2414978, houdende de afkeuring van besluit CCMS no. 8-2002 van het Centraal College Medische Specialismen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op:

artikel 14, tweede lid, onder f, van de Wet BIG,

– artikel 14, tweede lid, van de Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten;

Besluit:

Het besluit CCMS no. 8-2002 inzake opleidingseisen psychiatrie af te keuren.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina