Accijns, herkomst; aantonen van de herkomst van accijnsgoederen waarvan de accijns is geheven

[Regeling vervallen per 12-04-2008 met terugwerkende kracht tot en met 21-03-2008.]
Geldend van 01-10-2003 t/m 20-03-2008

Accijns, herkomst; aantonen van de herkomst van accijnsgoederen waarvan de accijns is geheven

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is een vraag voorgelegd over de manier waarop de herkomst van accijnsgoederen, waarvan de accijns is geheven, mag worden aangetoond. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

Vraag

[Vervallen per 12-04-2008]

Bij het vervoer of het voorhanden hebben van accijnsgoederen buiten een accijnsgoederenplaats of entrepot moet de herkomst van de goederen kunnen worden aangetoond met bescheiden bedoeld in artikel 34 van het Uitvoeringsbesluit accijns (het besluit) die voorzien zijn van de gegevens vermeld in artikel 54 van de Uitvoeringsregeling accijns (de regeling).

Mogen de gegevens genoemd in artikel 54 van de regeling die op de bescheiden bedoeld in artikel 34 van het besluit moeten zijn vermeld in plaats daarvan elektronisch, dat wil zeggen opgeslagen in een handterminal, voorhanden zijn bij het vervoer of het voorhanden hebben van accijnsgoederen buiten een accijnsgoederenplaats of een entrepot als de gegevens ter plaatse bij controle op verzoek direct kunnen worden geprint?

Antwoord

[Vervallen per 12-04-2008]

Nee, de gegevens genoemd in artikel 54 van de regeling mogen tijdens het vervoer of het voorhanden hebben van accijnsgoederen buiten een accijnsgoederenplaats of entrepot niet uitsluitend elektronisch voorhanden zijn. Bij controle moet de herkomst van de goederen kunnen worden aangetoond aan de hand van bescheiden bedoeld in artikel 34 van het besluit waarin de gegevens genoemd in artikel 54 van de regeling zijn vermeld. Deze gegevens moeten ook in de administratie van de betreffende ondernemer zijn vastgelegd.

Er bestaat geen zekerheid dat de gegevens eenmaal opgeslagen in de handterminal niet meer kunnen worden gewijzigd. Deze gegevens kunnen daarom niet dienen voor het aantonen van de herkomst van de accijnsgoederen. Ook is niet zeker dat de gegevens die in de handterminal zijn opgeslagen, overeenstemmen met de gegevens die in de administratie van de betreffende ondernemer zijn vastgelegd. Daarom kan niet worden toegestaan dat het elektronisch, opgeslagen in een handterminal, voorhanden hebben van gegevens de bescheiden bedoeld in artikel 34 van het besluit vervangt.

Terug naar begin van de pagina