Ontwerp Plan van Scholen 2004-2005-2006

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 01-12-2003 t/m 31-07-2008

Ontwerp Plan van Scholen 2004-2005-2006

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 65, tweede lid van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Na overleg met de daarvoor in aanmerking komende organisaties;

Na overleg met de Tweede Kamer der Staten-Generaal, met inachtneming van de vóór 1 januari 2003 ingediende aanvragen;

Besluit:

[Vervallen per 01-08-2008]

Vast te stellen het aan deze beschikking gehechte Plan van Scholen 2004-2005-2006;

Te bepalen dat het aan het Plan toegevoegde overzicht van de verzoeken die niet zijn ingewilligd, en de motivering daarvan als bedoeld in artikel 65a van de Wet op het voortgezet onderwijs, ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te Zoetermeer.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage Plan van Scholen 2004-2005-2006

[Vervallen per 01-08-2008]

Volgnr.

Onderwijssoort

Onderdeel van school/

Scholengem.*)

Plaats van vestiging

Rechtspersoon

Richting

Stich-tingsnorm

Jaartal

Bijzonderheden

01

Vbo Landbouw

Vbo

Almere

Stichting Groenhorst College

PC/RK

260

2004

 
                 

02

Atheneum

Atheneum/havo/mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

255

 

Passende huisvesting ontbreekt

                 

03

Havo

Atheneum/havo/mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

270

 

Passende huisvesting ontbreekt

                 

04

Mavo

Atheneum/havo/mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

195

 

Passende huisvesting ontbreekt

                 

05

Atheneum

Atheneum/havo/mavo

Amsterdam

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang./EBG

255

2004

 
                 

06

Havo

Atheneum/havo/mavo

Amsterdam

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang./EBG

270

2004

 
                 

07

Mavo

Atheneum/havo/mavo

Amsterdam

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang./EBG

195

2004

 
                 

08

Lyceum

Lyceum/havo/mavo

Barneveld

Stichting voor P.C.V.O. voor de gemeente Barneveld e.o.

PC

460

2004

 
                 

09

Vbo transport en logistiek

Lyceum/havo/mavo/vbo/lwoo

Utrecht

Bestuurscommissie Voortgezet Onderwijs Utrecht

OP

160

2004

 
                 

10

Vbo handel en verkoop

Lyceum/havo/mavo/vbo/lwoo

Bergen op Zoom

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg

RK

160

2004

 

Bijlage overzicht van de verzoeken die niet zijn ingewilligd, en de motivering daarvan als bedoeld in artikel 65a van de Wet op het voortgezet onderwijs

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te Zoetermeer.]

Terug naar begin van de pagina