Goedkeuring besluiten CCMS 3-2002 Opleidingseisen keel-neus-oorheelkunde en CCMS 10-2002 Opleidingseisen orthopedie

Geldend van 20-10-2003 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 september 2003, nr. IBE/BO-2414463, houdende de goedkeuring van de besluiten CCMS 3-2002 betreffende Opleidingseisen keel-neus-oorheelkunde en CCMS 10-2002 betreffende Opleidingseisen orthopedie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op:

artikel 14, tweede lid, onder f, van de Wet BIG,

– artikel 14, tweede lid, van de Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten;

Besluit:

Het besluit

CCMS 3-2003 inzake Opleidingseisen keel-neus-oorheelkunde,

CCMS 10-2002 inzake Opleidingseisen orthopedie goed te keuren.

Dit besluit zal samen met het desbetreffende besluiten van het Centraal College Medische Specialismen worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina