Besluit HPA etikettering 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 05-10-2003 t/m 31-12-2014

Besluit van de voorzitter van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 25 september 2003 houdende inwerkingtreding van de etiketteringvoorschriften van de Verordening HPA Wijn 2002 (Besluit HPA etikettering 2003)

De voorzitter van het Hoofdproductschap Akkerbouw besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De artikelen 23 tot en met 30 van de Verordening HPA Wijn 1997 treden buiten werking.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 25 september 2003

Th.A.M. Meijer

voorzitter

Terug naar begin van de pagina