Wijzigingsregeling Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000, enz.

[Regeling vervallen per 26-06-2005.]
Geldend van 08-10-2003 t/m 25-06-2005

Wijziging Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000 en Regeling tarieven Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 10, eerste lid en tweede lid, onderdeel b, 11, eerste lid, 17, 18, 30 en 94, 94a en 94b van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel III

[Vervallen per 26-06-2005]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, voor zover het artikel II, onderdeel B betreft, terug tot en met 1 mei 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Den Haag, 25 september 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina