Besluit houdende vaststelling tijdstip van inwerkingtreding enkele artikelen en onderdelen [...] op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz.

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geldend van 26-09-2003 t/m 30-11-2005

Besluit van 22 september 2003 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen en onderdelen van de wet van 6 juni 2002 (Stb. 302), de wet van 6 juni 2002 (Stb. 303), de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Artikel I

[Vervallen per 01-12-2005]

Artikel III

[Vervallen per 01-12-2005]

Het tijdstip, bedoeld in artikel 12.1b, derde lid, van de Wet studiefinanciering 2000 is de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel IV

[Vervallen per 01-12-2005]

Het tijdstip, bedoeld in artikel 12.3a, tweede lid, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten is de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Oude Loo, 22 september 2003

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A. D. S. M. Nijs

Uitgegeven de vijfentwintigste september 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina