Wijzigingsregeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid implementatie richtlijn nr. 2000/56/EG

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]
Geldend van 30-09-2003 t/m heden

Wijziging Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid ter implementatie van richtlijn nr. 2000/56/EG

Artikel II

Coderingen ter aanduiding van beperkingen in de rijbevoegdheid, aangebracht in rijbewijzen die zijn afgegeven voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, behouden hun geldigheid voor de duur waarvoor die rijbewijzen zijn afgegeven.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina