Goedkeuringsbesluit besluit CCSM no. 4-2003

Geldend van 29-09-2003 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 september 2003, nr. IBE/BO-2410533, houdende de goedkeuring van besluit CCSM no. 4-2003

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op:

artikel 14, tweede lid, onder f, van de Wet BIG,

artikel 14, tweede lid, van de Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten;

Besluit:

Het besluit CCSM no. 4-2003 inzake opleidingseisen klinische genetica goed te keuren.

Dit besluit zal samen met het desbetreffende besluit van het Centraal College Medische Specialismen worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina