Besluit monstername Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003

[Regeling vervallen per 20-12-2009.]
Geldend van 01-02-2005 t/m 19-12-2009

Besluit monstername Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 3, derde lid van de Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003

op 10 september 2003 vastgesteld het navolgende

Besluit

Artikel 2

[Vervallen per 20-12-2009]

 • 1 De monsters, bedoeld in artikel 3, derde lid van de Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003 worden als volgt genomen: elk varkenskarkas wordt op drie plaatsen bemonsterd; op de buik (ca. 10 centimeter naast het kliefvlak), de ham aan de buitenzijde en de wang. Dit gebeurt door middel van de sponsmethode.

  Slachterijen die dagelijks bemonsteren, dienen de monsters van de 5 karkassen te poolen tot één mengmonster.

  Slachterijen die per twee weken op één werkdag 10 karkassen bemonsteren, dienen deze individueel te laten analyseren.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan gebruik worden gemaakt van een andere dan in lid 1 genoemde bemonsteringsmethode mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • vooraf is goedkeuring gevraagd en verkregen bij de voorzitter van het PVV;

  • een validatierapport kan worden overgelegd waaruit blijkt dat de sensibiliteit en specificiteit van de alternatieve bemonsteringsmethode minimaal hetzelfde is als de in het eerste lid genoemde bemonsteringsmethode;

  • uit het validatierapport dient te blijken dat de resultaten via een vaste omrekeningsfactor vergelijkbaar gemaakt kunnen worden met de resultaten op basis van de in het eerste lid genoemde bemonsteringsmethode.

Artikel 3

[Vervallen per 20-12-2009]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit monstername Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003".

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina