Besluit analysemethoden Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003

[Regeling vervallen per 20-12-2009.]
Geldend van 13-02-2005 t/m 19-12-2009

Besluit analysemethoden Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, vierde lid van de Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003;

op 10 september 2003 vastgesteld het navolgende

Besluit

Artikel 2

[Vervallen per 20-12-2009]

 • 1 De bloedmonsters worden geanalyseerd door middel van de Salmonella-Idexx BCD Elisa (varkens)test.

  De sponsmonsters worden geanalyseerd op de aanwezigheid van Salmonella volgens de MV0013, gelijkwaardig aan ISO 6579, derde editie.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan gebruik worden gemaakt van een andere dan in lid 1 genoemde analysemethode mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • vooraf is goedkeuring gevraagd en verkregen bij de voorzitter van het PVV;

  • een validatierapport kan worden overlegd waaruit blijkt dat de sensibiliteit en specificiteit van de alternatieve analysemethode minimaal hetzelfde is als de in het eerste lid genoemde analysemethode;

  • uit het validatierapport dient te blijken dat de resultaten via een vaste omrekeningsfactor vergelijkbaar gemaakt kunnen worden met de resultaten op basis van de in het eerste lid genoemde analysemethode.

Artikel 3

[Vervallen per 20-12-2009]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit analysemethoden Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003".

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina