Rechten bij invoer, economische douaneregeling behandeling onder douanetoezicht; technische eisen

Geldend van 09-09-2003 t/m heden

Rechten bij invoer, economische douaneregeling behandeling onder douanetoezicht; technische eisen

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is de vraag voorgelegd over technische eisen bij de economische douaneregeling behandeling onder douanetoezicht. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

Vraag

De economische douaneregeling behandeling onder douanetoezicht kan worden toegepast als goederen in verband met technische eisen worden behandeld voordat zij in het vrije verkeer worden gebracht.

Wat moet worden verstaan onder technische eisen die aan goederen worden gesteld voordat zij in het vrije verkeer worden gebracht zoals is aangegeven in artikel 551, lid 1 van Verordening (EEG) nr. 2454/93?

Antwoord

Bij de economische douaneregeling behandeling onder douanetoezicht wordt onder technische eisen verstaan, eisen die ingevolge communautaire en/of nationale wet- en regelgeving aan goederen worden gesteld voordat zij in het vrije verkeer worden gebracht, zoals eisen op terreinen van gezondheid, milieu en veiligheid (artikel 551, lid 1 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 en artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2913/92). Eisen van de zijde van belanghebbenden zoals die in verband met een verdere distributie van de goederen kunnen daaronder niet worden gerangschikt.

Terug naar begin van de pagina