Rechten bij invoer, vereenvoudigde procedures groenten en fruit; uitsluiten importeur

Geldend van 09-09-2003 t/m heden

Rechten bij invoer, vereenvoudigde procedures groenten en fruit; uitsluiten importeur

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is de vraag voorgelegd over het uitsluiten van een importeur van de vereenvoudigde procedures voor groenten en fruit. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

Vraag

Bij het vaststellen van de douanewaarde van groenten en fruit kan gebruik worden gemaakt van de vereenvoudigde procedures voor groenten en fruit zoals is bedoeld in artikel 36, lid 2 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en de artikelen 173 tot en met 177 van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Moet een importeur van de vereenvoudigde procedures voor groenten en fruit met terugwerkende kracht en/of toekomstige werking worden uitgesloten, als de importeur na de vereenvoudigde procedures te hebben toegepast en vervolgens gebruik heeft gemaakt van de algemene methoden voor het vaststellen van de douanewaarde zoals bedoeld bij de artikelen 29, 30 en 31 van Verordening (EEG) nr. 2913/92?

Antwoord

Een importeur die na de vereenvoudigde procedures voor groenten en fruit te hebben toegepast gebruik heeft gemaakt van de algemene methoden voor het vaststellen van de douanewaarde zoals is bedoeld in de artikelen 29, 30 en 31 van Verordening (EEG) nr. 2913/92, wordt van deze vereenvoudigde procedures uitgesloten met alleen toekomstige werking op grond van artikel 177, lid 2 van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Terug naar begin van de pagina