Rechten bij invoer, economische douaneregeling behandeling onder douanetoezicht; [...] invoergoederen vermeerderd met behandelingskosten

Geldend van 09-09-2003 t/m heden

Rechten bij invoer, economische douaneregeling behandeling onder douanetoezicht; douanewaarde invoergoederen vermeerderd met behandelingskosten

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is de vraag voorgelegd over de douanewaarde bij de economische douaneregeling behandeling onder douanetoezicht. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

Vraag

Bij de economische douaneregeling behandeling onder douanetoezicht kan de douanewaarde van de behandelde producten worden gebaseerd op de douanewaarde van de invoergoederen vermeerderd met de behandelingskosten.

Hoe moet de douanewaarde van de behandelde producten worden vastgesteld als gebruik wordt gemaakt van de douanewaarde van invoergoederen vermeerderd met de behandelingskosten ingevolge artikel 551, lid 3 van Verordening (EEG) nr. 2454/93?

Antwoord

Bij de economische douaneregeling behandeling onder douanetoezicht kan de douanewaarde van de behandelde producten worden vastgesteld aan de hand van de douanewaarde van de invoergoederen vermeerderd met de behandelingskosten op verzoek van de aangever (artikel 551, lid 3 van Verordening (EEG) nr. 2454/93).

De douanewaarde van de invoergoederen wordt berekend met behulp van de algemene methoden die voor het vaststellen van de douanewaarde bij de artikelen 29, 30 en 31 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 zijn vastgesteld. Onder behandelingskosten wordt verstaan alle kosten die noodzakelijk zijn voor het vervaardigen van de behandelde producten met inbegrip van de algemene kosten (overheads) en met inbegrip van de waarde van de communautaire goederen voor zover die voor het vervaardigen van de behandelde producten zijn gebruikt (artikel 551, lid 3 van Verordening (EEG) nr. 2454/93). Winst die in het douanegebied van de Gemeenschap is gemaakt behoeft niet in de douanewaarde van de behandelde producten te worden inbegrepen.

De douanewaarde van de behandelde producten bestaat derhalve uit de som van de douanewaarde van de invoergoederen en de behandelingskosten zoals hiervoor is aangegeven.

Terug naar begin van de pagina