Thematische Medefinanciering

[Regeling vervallen per 08-10-2003.]
Geldend van 14-09-2003 t/m 07-10-2003

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 4 september 2003, nr. DJZ/BR-0706/03, tot vaststelling van een gewijzigd plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken(Thematische Medefinanciering)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 1.1.6 en 2.3.1 tot en met 2.3.9 en 2.3.14 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-10-2003]

Het besluit van 17 maart 2003, nr. DJZ/BR/0176-03 (Stcrt. 2003, nr. 55), tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Thematische Medefinanciering) wordt als volgt gewijzigd:

Voor het overige blijft evengenoemd besluit van 17 maart 2003, nr. DJZ/BR/0176-03, ongewijzigd gehandhaafd.

Artikel 2

[Vervallen per 08-10-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

R. Keller

Terug naar begin van de pagina