Bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto's

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2007.]
Geldend van 05-09-2003 t/m heden

Bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto's

De algemeen directeur van de Dienst Wegverkeer,
Besluit:

De constanten voor de in bijlage 4 bij het Besluit etikettering energieverbruik personenauto's opgenomen regressieformules, en de daarbij behorende waarden van de gemiddelde CO2-uitstoot voor personenauto's met benzine als brandstof, en voor personenauto's met diesel als brandstof, voor het kalenderjaar 2004, als volgt vast te stellen:

1. Constanten voertuiglengte:

C1, lengte: -3,968

C2, lengte: 5,185

C3, lengte: -0,246

2. Constanten benzineauto's:

C1, benzine: 222,293

C2, benzine: -43,833

C3, benzine: 5,102

3. Constanten dieselauto's:

C1, diesel: 228,828

C2, diesel: -49,943

C3, diesel: 5,187

4. Waarden gemiddelde CO2-uitstoot:

Gemiddelde CO2-uitstoot benzine: 173,298

Gemiddelde CO2-uitstoot diesel: 164, 101

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Zoetermeer, 1 september 2003

De

algemeen directeur van de Dienst Wegverkeer

,

J.G. Hakkenberg

Terug naar begin van de pagina