Regeling vergoedingen Cogeba’s

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geldend van 10-09-2003 t/m 30-06-2007

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende vaststelling vergoedingen Cogeba’s (Regeling vergoedingen Cogeba’s)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van het Besluit op de Commissies voor gebiedsaanwijzing;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

besluit: Besluit op de Commissies voor gebiedsaanduiding.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2007]

  • 1 Het vacatiegeld, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit bedraagt € 193 per lid per zitting.

  • 2 De vergoeding voor reiskosten, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit, wordt toegekend overeenkomstig het Reisbesluit binnenland.

  • 3 De vergoeding voor secretariaatskosten, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het besluit, bedraagt € 341 per beschikking.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin ze wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina