Besluit accountantscontrole decentrale overheden

Geraadpleegd op 22-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 09-12-2017.
Geldend van 09-12-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 09-12-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 09-12-2017)

Opmerking

Door Stb. 2010/366 is de citeertitel gewijzigd per 10 oktober 2010 (Stb. 2010/389).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-12-2013 Wijziging 13-12-2013 Stb. 2013, 579 13-12-2013 Stb. 2013, 579
10-10-2010 Wijziging 27-09-2010 Stb. 2010, 366 30-09-2010 Stb. 2010, 389 Inwtr. 1
12-09-2007 Wijziging 23-08-2007 Stb. 2007, 312 23-08-2007 Stb. 2007, 312 Inwtr. 2
01-01-2007 Wijziging 04-07-2006 Stb. 2006, 328 04-07-2006 Stb. 2006, 328 Inwtr. 3
19-09-2003 Nieuwe-regeling 28-08-2003 Stb. 2003, 362 28-08-2003 Stb. 2003, 362

Opmerkingen

  1. Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van Nederland.1)
  2. Artikel 27 van het Besluit financiële verhouding 2001, de artikelen 24, derde lid, aanhef en onderdeel c, en 58a van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede de artikelen 3a en 5, vierde lid, van het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten werken voor het eerst ten aanzien van de jaarstukken en de controle op de jaarrekening over het begrotingsjaar 2007.2)
  3. Treedt in werking voor zover betrekking hebbend op de jaarstukken en de controle van de jaarrekening over het begrotingsjaar 2006 inzake de in hoofdstuk 2 van Stb. 2006/328 genoemde bepalingen.3)
Naar boven