Besluit accountantscontrole decentrale overheden

Geraadpleegd op 19-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 09-12-2017.
Geldend van 09-12-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3a

Informatie geldend op 09-12-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 09-12-2017)

Opmerking

Door Stb. 2010/366 is de citeertitel gewijzigd per 10 oktober 2010 (Stb. 2010/389).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-12-2013 Wijziging 13-12-2013 Stb. 2013, 579 13-12-2013 Stb. 2013, 579
01-01-2007 Nieuw 04-07-2006 Stb. 2006, 328 04-07-2006 Stb. 2006, 328 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking voor zover betrekking hebbend op de jaarstukken en de controle van de jaarrekening over het begrotingsjaar 2006 inzake de in hoofdstuk 2 van Stb. 2006/328 genoemde bepalingen.1)
Naar boven