Besluit accountantscontrole decentrale overheden

Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 09-12-2017.
Geldend van 09-12-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 09-12-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 09-12-2017)

Opmerking

Door Stb. 2010/366 is de citeertitel gewijzigd per 10 oktober 2010 (Stb. 2010/389).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
19-09-2003 Nieuwe-regeling 28-08-2003 Stb. 2003, 362 28-08-2003 Stb. 2003, 362
Naar boven