Aanwijzing scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 13-09-2003 t/m 31-07-2006

Aanwijzing scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

  • artikel 9 van het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2006]

Als scholen met declaratiebekostiging, bedoeld in artikel 9 van het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging (Stb. 2003, 262), worden aangewezen de scholen die zijn ontstaan uit het speciaal voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel III of VII van de wet van 25 mei 1998, Stb. 337, declaratiebekostiging hebben behouden en uitsluitend onderwijs geven als bedoeld in artikel 10f van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2006]

De regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2006]

De regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin dit besluit is geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2006]

De regeling wordt aangehaald als: Aanwijzing scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
namens deze,

drs. E.P. van Maanen

directeur Voortgezet Onderwijs

Terug naar begin van de pagina