Wijziging subsidieplafond Programma Onderzoek 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 05-09-2003 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 26 augustus 2003, kenmerk DCO/OC 488/03, tot vaststelling van een gewijzigd plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Het besluit van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking van 18 december 2002, kenmerk DCO/OC-870/02, wordt als volgt gewijzigd:

Voor subsidieverlening op grond van hoofdstuk II, afdeling 4, paragraaf 3, artikel 2.4.7 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken, geldt voor het Programma Onderzoek voor de periode van de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2003 een subsidieplafond van € 0 (nul euro).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking ,
namens deze:

R. Keller

Terug naar begin van de pagina