Verhoging subsidieplafond 2003 Kleine Wapens Fonds

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 03-09-2003 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 22 augustus 2003, DVB/WW-336/03, tot verhoging van het subsidieplafond van het Kleine Wapens Fonds voor het jaar 2003

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10 en 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Het in artikel 1 van het besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 18 februari 2003, DVB/WW-019/03, genoemde bedrag wordt verhoogd met € 700.000,–. Dientengevolge zal vanaf de datum van inwerkingtreding van het onderhavige besluit tot en met 31 december 2003 voor het Kleine Wapens Fonds een subsidieplafond van € 1.000.000,– gelden.

Voor het overige blijft het besluit van 18 februari 2003, DVB/WW-019/03 ongewijzigd gehandhaafd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Politieke Zaken

,

H.H. Siblesz

Terug naar begin van de pagina