Accijns, bunkeren; commercieel gebruik van een lesvliegtuig

[Regeling vervallen per 12-04-2008 met terugwerkende kracht tot en met 21-03-2008.]
Geldend van 22-08-2003 t/m 20-03-2008

Accijns, bunkeren; commercieel gebruik van een lesvliegtuig

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij zijn vragen voorgelegd over het commercieel gebruik van een vliegtuig voor het geven van vlieglessen en de daarmee samenhangende vrijstelling of teruggaaf van accijns van minerale oliën. De vragen en de antwoorden zijn hierna opgenomen.

1. Vraag

[Vervallen per 12-04-2008]

Kan het gebruik van een vliegtuig door een vliegclub voor het geven van vlieglessen, door leden van de vliegclub aan andere clubleden, worden aangemerkt als commercieel gebruik van een vliegtuig? Kan op grond daarvan, afhankelijk van de te gebruiken soort minerale olie voor de voortstuwing van het vliegtuig, vrijstelling dan wel teruggaaf van accijns van minerale olie worden verleend?

1. Antwoord

[Vervallen per 12-04-2008]

Nee, ik merk het gebruik door een vliegclub van een vliegtuig waarmee vlieglessen worden gegeven door clubleden aan andere leden van de vliegclub niet aan als commercieel gebruik van een vliegtuig. Voor de tijdens deze lesvluchten gebruikte minerale olie voor de voorstuwing van het vliegtuig kan daarom geen vrijstelling of teruggaaf van de accijns worden verleend op grond van artikel 66, eerste lid, letter b respectievelijk artikel 70, eerste lid, letter b van de Wet op de accijns (de wet) voor zover het halfzware olie van GN-code 2710 00 51 betreft. Evenmin kan teruggaaf van accijns op grond van artikel 71d van de wet worden verleend als de voor de voortstuwing van het vliegtuig gebruikte minerale olie een andere is dan halfzware olie van GN-code 2710 00 51.

Het gebruik van vliegtuigen door een vliegclub voor het verzorgen van vlieglessen door en voor clubleden is geen gebruik maken van de vliegtuigen voor commerciële doeleinden in de zin van artikel 66, derde lid van de wet. Met deze vliegtuigen wordt immers een dienst verleend waar tegenover geen commercieel verantwoorde vergoeding staat.

2. Vraag

[Vervallen per 12-04-2008]

Kan het gebruik van een vliegtuig, door een vlieginstructeur als zelfstandig ondernemer, voor het geven van vliegles tegen een reële vergoeding als commercieel gebruik worden aangemerkt, ook als het vliegtuig gehuurd wordt van een vliegclub en de persoon die vliegles neemt lid is van die vliegclub? Kan, afhankelijk van de te gebruiken minerale olie voor de voorstuwing van het vliegtuig, vrijstelling dan wel teruggaaf van accijns van minerale olie worden verleend?

2. Antwoord

[Vervallen per 12-04-2008]

Ja, het gebruik van een vliegtuig kan als commercieel gebruik worden aangemerkt indien een vlieginstructeur het vliegtuig als zelfstandig ondernemer gebruikt voor het geven van vliegles tegen een reële vergoeding. In dit geval kan op grond van artikel 66, eerste lid, letter b respectievelijk artikel 70, eerste lid, letter b van de wet voor zover het halfzware olie van GN-code 2710 00 51 betreft, vrijstelling respectievelijk teruggaaf van accijns van halfzware olie worden verleend. Als de minerale olie gebruikt voor de voortstuwing van het vliegtuig een andere is dan halfzware olie van GN-code 2710 00 51 kan teruggaaf van accijns worden verleend op grond van artikel 71d van de wet.

Niet van belang is wie de verhuurder is van het vliegtuig. Ook is het niet van belang of degene die vliegles neemt al dan niet lid is van een vliegclub. Het commercieel gebruik van het vliegtuig wordt bepaald door de reële vergoeding die staat tegenover de dienst die met het vliegtuig wordt verleend.

Terug naar begin van de pagina