Accijns, hulpapparatuur; verlenen van teruggaaf accijns van minerale oliën aan gebruiker

[Regeling vervallen per 12-04-2008 met terugwerkende kracht tot en met 21-03-2008.]
Geldend van 22-08-2003 t/m 20-03-2008

Accijns, hulpapparatuur; verlenen van teruggaaf accijns van minerale oliën aan gebruiker

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is een vraag voorgelegd over het verlenen van teruggaaf van accijns van minerale oliën aan de gebruiker van hulpapparatuur. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

Vraag

[Vervallen per 12-04-2008]

Bij het vervoer van beton met betonmixers is sprake van het gebruik van hulpapparatuur. Voor de halfzware olie en gasolie die wordt gebruikt voor het aandrijven van hulpapparatuur kan teruggaaf van de accijns worden verleend aan de gebruiker van deze minerale olie.

Wie wordt aangemerkt als gebruiker van halfzware olie en gasolie die is gebruikt voor het aandrijven van hulpapparatuur, in casu een betonmixer, in het geval de betonmixer wordt verhuurd inclusief bestuurder en motorbrandstof?

Antwoord

[Vervallen per 12-04-2008]

Als gebruiker van halfzware olie en gasolie die is gebruikt voor het aandrijven van hulpapparatuur, zijnde een betonmixer, wordt de verhuurder van de betonmixer aangemerkt indien deze ook de bestuurder van de betonmixer en de motorbrandstof voor de aandrijving van de hulpapparatuur levert. Op grond van artikel 70, vierde lid van de Wet op de accijns (de wet) wordt daarom aan de verhuurder op verzoek teruggaaf van de accijns van de gebruikte halfzware olie en gasolie verleend. De teruggaaf wordt verleend naar de maatstaf van artikel 26, vierde lid van het Uitvoeringsbesluit accijns (het besluit). De verhuurder zal bij het verzoek om teruggaaf van de accijns naast de aankoopfacturen van de minerale olie die op grond van artikel 33 van het besluit moeten worden overgelegd ook een, op basis van aan hem door de huurder verstrekte gegevens opgestelde, berekening moeten overleggen van het accijnsbedrag waarvoor teruggaaf wordt verzocht, zie artikel 26, zesde lid van het besluit.

Hoewel de huurder van de betonmixer opdracht geeft voor het vervoer van een hoeveelheid beton is het de verhuurder die het daadwerkelijke vervoer verricht. De verhuurder, die de halfzware olie of gasolie koopt en betaalt, is daarom de gebruiker van deze minerale olie die aanspraak kan maken op teruggaaf van accijns.

Terug naar begin van de pagina