Accijns, kleine brouwerijen; toepassen van verlaagd tarief bij afhankelijkheid van een buitenlandse brouwerij

[Regeling vervallen per 12-04-2008 met terugwerkende kracht tot en met 21-03-2008.]
Geldend van 22-08-2003 t/m 20-03-2008

Accijns, kleine brouwerijen; toepassen van verlaagd tarief bij afhankelijkheid van een buitenlandse brouwerij

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is een vraag voorgelegd over het toepassen van het verlaagde accijnstarief voor bier van kleine brouwerijen. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

Vraag

[Vervallen per 12-04-2008]

Het accijnstarief van bier kent een verlaagd tarief voor bier dat is vervaardigd in een accijnsgoederenplaats waar in het voorafgaande kalenderjaar niet meer dan 200 000 hl bier is vervaardigd (zogenaamde kleine brouwerij), zie artikel 7, derde lid van de Wet op de accijns (de wet). Voorwaarde is onder meer dat deze accijnsgoederenplaats juridisch en economisch onafhankelijk is van een andere accijnsgoederenplaats waar bier wordt vervaardigd (artikel 7, vierde lid van de wet).

Mag een brouwerij het verlaagde accijnstarief van bier toepassen als zij is gevestigd in een accijnsgoederenplaats waar in het voorafgaande kalenderjaar niet meer dan 200 000 hl bier is vervaardigd, maar juridisch en economisch afhankelijk is van een brouwerij die in een belastingentrepot of in een derde land is gevestigd?

Antwoord

[Vervallen per 12-04-2008]

Nee, het verlaagde accijnstarief van bier zoals bedoeld in artikel 7, derde lid van de wet mag niet worden toegepast door een zogenaamde kleine brouwerij die is gevestigd in een accijnsgoederenplaats die juridisch en economisch afhankelijk is van een brouwerij die is gevestigd in een belastingentrepot of in een derde land.

Voorwaarde voor de toepassing van het verlaagde tarief voor kleine brouwerijen is onder meer dat de accijnsgoederenplaats waarin een kleine brouwerij is gevestigd juridisch en economisch onafhankelijk is van een andere accijnsgoederenplaats waarin bier wordt vervaardigd. Ingevolge artikel 7, tiende lid van de wet is artikel 7 ook van toepassing voor bier dat vervaardigd is in een belastingentrepot of in een derde land. Dit moet zodanig worden uitgelegd dat niet alleen het verlaagde tarief van toepassing kan zijn voor in het buitenland vervaardigd bier, maar ook dat er sprake moet zijn van juridische en economische onafhankelijkheid van in het buitenland gevestigde brouwerijen om in Nederland bij uitslag van, in een accijnsgoederenplaats vervaardigd, bier het verlaagde tarief te mogen toepassen. Artikel 4, tweede lid van Richtlijn 92/83EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen is de basis voor deze uitleg.

Terug naar begin van de pagina