Verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, opslag; kortdurende opslag buiten een inrichting [...] alcoholvrije dranken die worden geacht in vervoer te zijn

[Regeling vervallen per 12-04-2008 met terugwerkende kracht tot en met 21-03-2008.]
Geldend van 22-08-2003 t/m 20-03-2008

Verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, opslag; kortdurende opslag buiten een inrichting voor verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken die worden geacht in vervoer te zijn

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is een vraag voorgelegd over de opslag buiten een inrichting voor verbruiksbelastingen (IVV) van alcoholvrije dranken die worden geacht in vervoer te zijn. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

Vraag

[Vervallen per 12-04-2008]

Het vervaardigen en opslaan van alcoholvrije dranken moet volgens de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en enkele andere producten plaatsvinden in een IVV. De verbruiksbelasting die wordt geheven van onder meer alcoholvrije dranken is een nationale belasting. Deze belasting is, in tegenstelling tot accijns, niet gebaseerd op communautaire wetgeving. Om die reden bestaat er dan ook geen regeling voor het intracommunautaire vervoer onder schorsing van de belasting zoals die geldt voor het vervoer van accijnsgoederen. Tijdens het vervoer van alcoholvrije dranken vanuit, of via Nederland naar een andere lidstaat van de EU (lidstaat), of naar een derde land is geen verbruiksbelasting verschuldigd. Ter verzekering van de heffing van de verbruiksbelasting verklaart artikel 36 van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en enkele andere producten (de wet) artikel 80 van de Wet op de accijns van overeenkomstige toepassing. Voorwaarde is dat tijdens het vervoer van alcoholvrije dranken een (herkomst)bescheid, dat aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, of een aangifte ten uitvoer aanwezig is. Tijdens dit vervoer kan overlading in een ander (uitgaand)vervoermiddel nodig zijn. Hoewel de identiteit van dit vervoermiddel veelal wel bekend is, zal het vervoermiddel niet altijd al aanwezig zijn op het moment van het aanleveren van de alcoholvrije dranken.

Mag opslag van alcoholvrije dranken ook buiten een (IVV) plaatsvinden als het kortdurende opslag betreft die deel uitmaakt van vervoersactiviteiten gericht op het overbrengen van de goederen naar een andere lidstaat of naar een derde land?

Antwoord

[Vervallen per 12-04-2008]

Ja, ik keur goed dat in afwachting van verder vervoer opslag van alcoholvrije dranken, waarvan de verbruiksbelasting nog niet is geheven en die vanuit, of via Nederland worden vervoerd naar een andere lidstaat, of naar een derde land gedurende ten hoogste twee dagen om logistieke redenen worden opgeslagen buiten een IVV. Voorwaarde is dat bij de opgeslagen goederen bescheiden voorhanden zijn waaruit de identiteit, waaronder de herkomst, van de goederen blijkt. Het betreft naar gelang het geval een (herkomst)bescheid, zie artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit alcoholvrije dranken en enkele andere producten (het besluit), of een aangifte ten uitvoer, zie artikel 4 van het besluit. Deze bescheiden mogen niet ouder zijn dan twee dagen.

Vervoer van alcoholvrije dranken vindt vaak plaats via meerdere expeditiebedrijven. Dit betekent dat tijdens het vervoer overslag kan plaatsvinden. Daarbij is niet altijd het opvolgend vervoermiddel al aanwezig. Indien de goederen worden gelost, moeten deze worden opgeslagen in een IVV om te voorkomen dat verschuldigdheid van de verbruiksbelasting ontstaat. Echter voor het afgeven van een vergunning IVV moet de administratie voldoen aan een aantal eisen. De eisen zijn van zodanige aard dat een doorsnee expeditiebedrijf niet in aanmerking komt voor een vergunning IVV. Bovendien moet volgens artikel 9 van de Uitvoeringsregeling alcoholvrije dranken en enkele andere producten (de uitvoeringsregeling) voor het afgeven van een vergunning IVV uitsluitend gericht op opslag van alcoholvrije dranken de hoeveelheid die daar gemiddeld over een jaar voorhanden is meer bedragen dan 50 000 liter. Ook aan deze eis kan veelal niet worden voldaan. De goederen opgeslagen houden in het vervoermiddel waarmee zij zijn aangebracht, is om economische redenen niet wenselijk. Met de goedkeuring kom ik om praktische redenen tegemoet aan beperkingen die de opslag om logistieke redenen van alcoholvrije dranken buiten een IVV zouden verhinderen.

Terug naar begin van de pagina