Subsidieplafond 2003 Besluit ontwikkeling van Landschappen

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 27-08-2003 t/m 22-12-2004

Subsidieplafond 2003 Besluit ontwikkeling van Landschappen

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond voor subsidies op grond van het Besluit ontwikkeling van landschappen bedraagt voor de aanvraagperiode, als bedoeld in artikel 11, voor het jaar 2003 € 815.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 augustus 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de

Directeur-Generaal

,

A.N. v.d. Zande

Terug naar begin van de pagina