Regeling vrijstelling nationaliteitseis kapiteins zeevisserij

Geldend van 20-08-2013 t/m heden

Regeling, houdende vrijstelling van de nationaliteitseis voor kapiteins van Nederlandse zeevissersvaartuigen (Regeling vrijstelling nationaliteitseis kapiteins zeevisserij)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 29, tweede lid, van de Zeevaartbemanningswet;

Besluit:

Artikel 1

Van het vereiste in artikel 29, eerste lid, van de Wet zeevarenden wordt vrijstelling verleend ten behoeve van personen die de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Unie, van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, dan wel van de Bondsstaat Zwitserland, en die als kapitein op een Nederlands zeevissersvaartuig wordt aangesteld.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijstelling nationaliteitseis kapiteins zeevisserij.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina