Verbruiksbelastingen, heffing van verbruiksbelasting op bevroren alcoholvrije dranken

[Regeling vervallen per 12-04-2008 met terugwerkende kracht tot en met 21-03-2008.]
Geldend van 11-08-2003 t/m 20-03-2008

Verbruiksbelastingen, heffing van verbruiksbelasting op bevroren alcoholvrije dranken

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is een vraag voorgelegd over de heffing van verbruiksbelasting op niet geconcentreerd bevroren vruchtensap, groentesap en limonade. De vraag en het antwoord zijn hieronder opgenomen.

Vraag

[Vervallen per 12-04-2008]

Niet geconcentreerd vruchtensap, groentesap en limonade in vaten van 200 liter zijn door bevriezing in vaste vorm gebracht.

De vraag is of dit niet geconcentreerd bevroren vruchtensap, groentesap en limonade moet worden aangemerkt als een vruchtensap, groentesap en limonade bedoeld in het eerste lid van artikel 7 respectievelijk het eerste lid van artikel 9, van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten (hierna: wet).

Antwoord

[Vervallen per 12-04-2008]

Ja. Niet geconcentreerd vruchtensap, groentesap en limonade die tijdelijk, veelal ten behoeve van de conservering, zijn bevroren moeten eveneens worden aangemerkt als vruchtensap, groentesap en limonade in de zin van artikel 7, eerste lid en artikel 9, eerste lid van de wet.

Terug naar begin van de pagina