Omzetbelasting, vrijstelling voor kinderopvang; gastouders

[Regeling vervallen per 31-08-2007 met terugwerkende kracht tot en met 09-08-2007.]
Geldend van 07-08-2003 t/m 08-08-2007

Omzetbelasting, vrijstelling voor kinderopvang; gastouders

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij zijn vragen voorgelegd over de vrijstelling voor kinderopvang door gastouders. Ik merk daarover het volgende op.

Vraag

[Vervallen per 31-08-2007]

De wet kent een vrijstelling van omzetbelasting voor de opvang van kinderen jonger dan 13 jaar (artikel 11, eerste lid, onderdeel w, van de Wet op de omzetbelasting 1968). De vrijstelling geldt voor ondernemers die voldoen aan de regels die op grond van de Welzijnswet zijn gesteld aan de kwaliteit van kinderopvang. Gemeenten zijn verplicht om bij verordening kwaliteitsregels te stellen voor de kinderopvang (artikel 20 van de Welzijnswet 1994). De gemeente verleent een vergunning aan ondernemers die kinderopvang bieden die voldoet aan de gestelde kwaliteitsregels.

De kwaliteitsregels staan in het Tijdelijk besluit kwaliteitsregels kinderopvang (hierna: het besluit). Het besluit verstaat onder gastouderopvang de kinderopvang van maximaal 4 kinderen in een gezinssituatie, die tot stand is gekomen door tussenkomst van een gastouderbureau.

Kan de opvang van kinderen delen in de vrijstelling van omzetbelasting, als die opvang kinderen betreft die rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van een gastouderbureau, bij de gastouder zijn geplaatst en overigens aan de voorwaarden voor toepassing van de vrijstelling is voldaan?

Antwoord

[Vervallen per 31-08-2007]

Nee, de vrijstelling van omzetbelasting is niet van toepassing op de opvang van kinderen die zonder tussenkomst van een gastouderbureau bij een gastouder zijn geplaatst, terwijl overigens aan de voorwaarden voor toepassing van de vrijstelling is voldaan.

In het geval dat naast plaatsing van kinderen door tussenkomst van een gastouderbureau dat over een vergunning van de gemeente beschikt, bij de gastouder ook kinderen zijn geplaatst zonder tussenkomst van een dergelijk bureau, dient een splitsing te worden aangebracht. Op de eerstgenoemde opvang is de vrijstelling van toepassing. De laatstgenoemde opvang is onderworpen aan het algemene tarief (thans 19%).

Terug naar begin van de pagina