Toepassing transparantieregeling ten aanzien van de regionale brandweer (Btw-compensatiefonds)

[Regeling vervallen per 26-06-2009.]
Geldend van 07-08-2003 t/m 25-06-2009

Toepassing transparantieregeling ten aanzien van de regionale brandweer (Btw-compensatiefonds)

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Mij is in het kader van de toepassing van de Wet op het BTW-compensatiefonds (hierna: de Wet BCF) een vraag voorgelegd over de toepasbaarheid van de transparantieregeling voor samenwerkingsverbanden (hierna: de transparantieregeling) ten aanzien van de regionale brandweer. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

Vraag

[Vervallen per 26-06-2009]

Komt de BTW, die aan de regionale brandweer in rekening wordt gebracht in verband met de uitvoering van de in artikel 3, tweede lid, van de Brandweerwet 1985 (hierna: de Brandweerwet) aan haar opgedragen taken, met toepassing van de transparantieregeling voor compensatie in aanmerking bij de deelnemende gemeenten.

Antwoord

[Vervallen per 26-06-2009]

Ja, de transparantieregeling is van toepassing op de regionale brandweer. De aan een regionale brandweer in rekening gebrachte omzetbelasting die verband houdt met de uitvoering van de in artikel 3, tweede lid, van de Brandweerwet genoemde taken, komt bij de deelnemende gemeenten op de voet van Wet BCF voor compensatie in aanmerking, als ware die omzetbelasting rechtstreeks aan die deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Uiteraard geldt voor zowel de regionale brandweer als de deelnemende gemeenten dat zij moeten voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de toepassing van de transparantieregeling.

Terug naar begin van de pagina