Regeling geldsom visakten 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling geldsom visakten 2004

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 10, vijfde lid, van de Visserijwet 1963;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

  • 1 De geldsom voor de verkrijging van de grote visakte bedraagt voor 2004: € 47,50. In dit bedrag is vervat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij ad € 45,37 en een bijdrage verband houdende met de kosten van uitgifte van de akten ad € 2,13.

  • 2 De geldsom voor de verkrijging van de sportvisakte bedraagt voor 2004: € 9,50. In dit bedrag is vervat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij ad € 7,47 en een bijdrage verband houdende met de kosten van uitgifte van de akten ad € 2,03.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 augustus 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de

Directeur-Generaal

,

A.N. v.d. Zande

Terug naar begin van de pagina