Ontwerp Plan van Scholen 2004 - 2006

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 10-09-2003 t/m 31-07-2008

Ontwerp Plan van Scholen 2004 - 2006

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Mede namens de minster van landbouw, natuur en voedselkwaliteit;
Gelet op:
Na overleg met de daarvoor in aanmerking komende organisaties, met inachtneming van de vóór 1 januari 2003 ingediende aanvragen;

Besluit

[Vervallen per 01-08-2008]

Vast te stellen het aan deze beschikking gehechte Ontwerp Plan van Scholen 2004-2005-2006;

te bepalen dat het aan het Ontwerp Plan toegevoegde overzicht van de verzoeken die niet zijn ingewilligd, en de motivering daarvan als bedoeld in artikel 65a van de Wet op het voortgezet onderwijs, ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te Zoetermeer.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Ontwerp Plan van Scholen 2004-2005-2006

[Vervallen per 01-08-2008]

Volgnr.

Onderwijs-soort

Onderdeel van school/Scholen gem. 1

Plaats van vestiging

Rechtspersoon

Richting

Stichtings-norm

Jaartal

Bijzonderheden

01

Vbo Landbouw

Vbo

Almere

Stichting Groenhorst College

PC/RK

260

2004

 

02

Atheneum

Atheneum /havo /mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

255

 

Passende huisvesting ontbreekt

03

Havo

Atheneum /havo /mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

270

 

Passende huisvesting ontbreekt

04

Mavo

Atheneum /havo /mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

195

 

Passende huisvesting ontbreekt

05

Lyceum

Lyceum /havo /mavo

Barneveld

Stichting voor P.C.V.O. voor de gemeente Barneveld e.o.

PC

460

2004

 

06

Vbo transport en logistiek

Lyceum /havo /mavo /vbo /lwoo

Utrecht

Bestuurscommissie Voortgezet Onderwijs Utrecht

OP

160

2004

 

07

Vbo handel en verkoop

Lyceum /havo /mavo /vbo /lwoo

Bergen op Zoom

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg

RK

160

2004

NB: Adviesproce-dure regionaal arrangement Bergen op Zoom is nog niet volledig afgerond.

  1. Aangegeven is de samenstelling van de scholengemeenschap die ontstaat bij bekostiging van de gevraagde school of afdeling.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina