Successiewet 1956; artikel 24, lid 4, instellingen van algemeen belang

[Regeling vervallen per 12-06-2008.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 11-06-2008

Wetstechnische informatie voor tekst

Informatie geldend op 01-01-2008

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina