Successiewet 1956; artikel 24, lid 4, instellingen van algemeen belang

[Regeling vervallen per 12-06-2008.]
Geraadpleegd op 01-04-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2008.
Geldend van 01-01-2008 t/m 11-06-2008

Wetstechnische informatie voor circulaire.divisie_1

Informatie geldend op 01-01-2008

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

  1. Inkomstenbelasting, giften
    Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit onderdeel

(geldig op 01-01-2008)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2008 Vervallen 21-12-2007 Stcrt. 2008, 2 CPP2007/2873 21-12-2007 Stcrt. 2008, 2 Inwtr. 1
05-08-2003 Nieuwe-regeling 05-08-2003 Infob. 2004, 1 CPP2003/1902M 05-08-2003 Infob. 2004, 1

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.1)
Naar boven