Wijziging Regeling vangstbeperking en Regeling contingentering zeevis

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 09-08-2003 t/m 31-12-2004

Wijziging Regeling vangstbeperking en Regeling contingentering zeevis

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2005]

In onderdeel e, van de bijlage bij de Regeling contingentering zeevis, wordt het op grond van artikel 10, eerste lid, toegekende contingent schol in de sectoren IIa en Noordzee tezamen verhoogd met 2,2413%.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 juli 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de

Directeur-Generaal

,

A. Oostra

Terug naar begin van de pagina