Selectielijst neerslag handelingen m.b.t. Emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965–heden, Financiën

Geldend van 07-12-2003 t/m heden

Selectielijst neerslag handelingen m.b.t. Emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965–heden, Financiën

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 30 maart 2003, nr. arc-2002.4707/2);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 29 juli 2003

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Financiën
namens deze:
de

plv. Directeur Informatievoorziening en Algemene Zaken

,

R.P. Vollebregt

Terug naar begin van de pagina