Goedkeuring regeling instelling specialismen volgend op het basisberoep van gezondheidszorgpsycholoog

Geldend van 01-11-2003 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 juli 2003, IBE/BO-2394100, houdende goedkeuring van de regeling van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen van 15 april 2003 inzake de instelling van specialismen volgend op het basisberoep van gezondheidszorgpsycholoog

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 14, eerste en zesde lid, onder a, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

De regeling inzake de instelling van specialismen volgend op het basisberoep van gezondheidszorgpsycholoog, vastgesteld door de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen van 15 april 2003, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De titels, verbonden aan de specialismen die krachtens de in het eerste lid van bedoelde regeling in het leven zijn geroepen, worden aangemerkt als wettelijk erkende specialistentitels.

Dit besluit en de regeling inzake de instelling van specialismen volgend op het basisberoep van gezondheidszorgpsycholoog zullen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina