Tijdelijke regeling erkenning opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen

[Regeling vervallen per 31-12-2013.]
Geldend van 06-07-2013 t/m 30-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, van 14 juli 2003, Directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid, nr. A&G/W&B/2003/35654, tot erkenning van opleidingen voor deskundigen op het gebied van radioactieve stoffen en toestellen (Tijdelijke regeling erkenning opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 132, vierde lid, van het Besluit stralingsbescherming en de Richtlijnen voor de erkenning van opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen, zoals gepubliceerd op 20 november 1984;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder de richtlijnen: de Richtlijnen voor de erkenning van opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen.

Artikel 1a

[Vervallen per 31-12-2013]

Als opleiding op het in de richtlijnen bedoelde niveau 2 wordt erkend de opleiding van:

– Leids Universitair Medisch Centrum en Technische Universiteit Delft: Reactor Instituut Delft.

Artikel 1b

[Vervallen per 31-12-2013]

Als opleiding op het in de richtlijnen bedoelde niveau 3 worden erkend de opleidingen van:

 • Leids Universitair Medisch Centrum;

 • Technische Universiteit Delft: Reactor Instituut Delft;

 • Technische Universiteit Eindhoven: School of Medical Physics and Enginering;

 • Stichting Hoger Onderwijs Nederland, opleiding voor Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken, vestiging Haarlem;

 • Rijksuniversiteit Groningen: opleiding stralingsbescherming voor medische radiodiagnosten en radiologen (niveau 3M).

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2013]

 • 1 Als opleiding op het in de richtlijnen bedoelde niveau 4A worden erkend de opleidingen van:

  • Academisch Ziekenhuis/Universiteit Maastricht, cursus stralingshygiëne (arbo/milieu) voor medici bij röntgentoepassingen;

  • Fontys Hogeschool Eindhoven, opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken;

  • Leids Universitair Medisch Centrum:

   Basisopleiding stralingsbescherming voor medisch specialisten;

   Vervolgcursus stralingsbescherming deskundigheidsniveau 4A/M voor medisch specialisten (cardiologen);

  • Technische Universiteit Delft: Reactor Instituut Delft;

  • Amstel Academie; opleidingscentrum VU medisch centrum; de opleiding radiodiagnostisch laborant, deskundigheidsniveau 4A;

  • Universitair Medisch Centrum Utrecht; Expertisecentrum Stralingshygiëne, opleiding stralingshygiëne niveau 4A voor medisch specialisten;

  • Stichting Katholieke Universiteit: UMC St. Radboud te Nijmegen: opleiding stralingsdeskundigheid niveau 4A/M voor medisch specialisten;

  • NRG Petten, Basisopleiding niveau 4A voor medisch specialisten;

  • Stichting Deventer Ziekenhuis te Deventer, basisopleiding stralingsbescherming deskundigheidsniveau 4A/M voor medisch specialisten;

  • Stichting Katholieke Universiteit, UMC St. Radboud te Nijmegen, basis- en vervolgopleiding stralingsbescherming deskundigheidsniveau 4A/M voor medisch specialisten;

  • Stichting College Ziekenhuis Opleidingen (CZO) te Utrecht, deskundigheidsniveau 4A;

  • Ziekenhuisgroep Twente; basisopleiding stralingsbescherming deskundigheids-niveau 4A/M voor medisch specialisten;

  • Stichting Ziekenhuisgroep Twente te Almelo, deskundigheidsniveau 4A/M volledig voor medisch specialisten;

  • Stichting Deventer Ziekenhuis te Deventer, deskundigheidsniveau 4A/M volledig voor medische specialisten;

  • Stichting Hoger Onderwijs Nederland, opleiding voor Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken, vestiging Haarlem;

  • Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), opleiding niveau 4M voor toepassingen met ConeBeamCT;

  • Rijksuniversiteit Groningen: opleiding stralingsbescherming voor medische specialisten basis (niveau 4A/M).

 • 2 Als opleiding op het in de richtlijnen bedoelde niveau 4B worden erkend de opleidingen van:

  • Leids Universitair Medisch Centrum;

  • Technische Universiteit Delft; Reactor Instituut Delft;

  • Maastrichts Universitair Medisch Centrum, deskundigheidsniveau 4B voor medische toepassingen.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2013]

 • 1 Als opleiding op het in de richtlijnen bedoelde niveau 5A worden erkend de opleidingen van:

  • Universiteit Utrecht, Faculteit der Diergeneeskunde, Afdeling Diagnostische Beeldvorming;

  • Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam;

  • Fontys Hogeschool Eindhoven, opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT);

  • Academisch Ziekenhuis/Universiteit Maastricht, cursus stralingshygiëne voor operatiekamer- en functieassistenten;

  • Amstel Academie, opleidingscentrum VU medisch centrum, de opleiding radiodiagnostisch laborant, deskundigheidsniveau 5A;

  • Leids Universitair Medisch Centrum;

  • Technische Universiteit Delft, Reactor Instituut Delft;

  • Intop Zorgsector te Hilversum, Opleiding stralingsdeskundigheid niveau 5 A voor de opleidingen Medische Technologie A, B en C;

  • Adviesbureau Voor Stralingsbescherming, Opleiding stralingsbescherming niveau 5A/M voor tandartsen en orthodontisten;

  • Technische Universiteit Eindhoven: School of Medical Physics and Enginering;

  • Rijksuniversiteit Groningen: opleiding stralingsdeskundigheid voor tandartsen en orthodontisten;

  • Applus/Röntgentechnische Dienst, te Rotterdam: cursus stralingshygiëne 5A/M voor tandartsen;

  • Hogeschool van Hall Larenstein/Landbouw Universiteit Wageningen;

  • Medusin medische educatie symposia incompany te Winterwijk; opleiding stralingsbescherming 5M voor medische stralingstoepassingen;

  • NRG Petten: opleiding stralingsbescherming niveau 5M voor tandartsen.

 • 2 Als opleiding op het in de richtlijnen bedoelde niveau 5B worden erkend de opleidingen van:

  • Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam;

  • Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven, opleiding Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Beroepen (MBRT);

  • Leids Universitair Medisch Centrum;

  • Technische Universiteit Delft; Reactor Instituut Delft;

  • Intop Zorgsector te Hilversum, Opleiding stralingsdeskundigheid niveau 5 B voor de opleidingen Medische Technologie A, B en C;

  • Stichting Ziekenhuisgroep Twente te Almelo, deskundigheidsniveau 5B;

  • Technische Universiteit Eindhoven: School of Medical Physics and Enginering;

  • Hogeschool van Hall Larenstein/Landbouw Universiteit Wageningen.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2013]

De regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 3 juli 2002, nr. A&G/W&B/02 49032, Directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid, tot wijziging van de Regeling erkenning opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen (Stcrt. 159) wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van de erkenning in artikel 2 van de opleiding van het Academisch Ziekenhuis/Universiteit Maastricht, cursus stralingshygiëne (arbo/milieu) voor medici bij röntgentoepassingen, welke terugwerkt tot en met 23 augustus 2002 en de erkenning in artikel 3 van Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam, welke terugwerkt tot en met 4 december 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 juli 2003

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina