Subsidieplafond hybride organisaties Ministerie van Buitenlandse Zaken

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 20-07-2003 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 8 juli 2003, nr. DSI/MY-486/03, tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.3.14, tweede lid, in samenhang met de artikelen 2.3.1 en 2.3.3 tot en met 2.3.9 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken gelden voor de periode van 11 juli 2003 tot en met 31 december 2003 de volgende subsidieplafonds:

  • a. voor het thema ‘milieu’: € 500.000,–;

  • b. voor de overige thema’s: € 0,– (nul euro).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze;

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

,

R. Keller

Terug naar begin van de pagina