Mandaat LASER Subsidieregeling satellietvolgapparatuur 2003

[Regeling vervallen per 29-10-2003.]
Geldend van 10-07-2003 t/m 28-10-2003

Mandaat LASER Subsidieregeling satellietvolgapparatuur 2003

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-10-2003]

 • 1 De teammanagers van de dienst Landelijke Service bij Regelingen (LASER) wordt mandaat verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten te nemen en stukken te ondertekenen omtrent aanvragen tot vaststelling van subsidies alsmede omtrent aanvragen tot ministeriële goedkeuring uit hoofde van de Subsidieregeling satellietvolgapparatuur 2003.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  `DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

  voor deze:

  DE TEAMMANAGER VAN LASER'.

Artikel 2

[Vervallen per 29-10-2003]

 • 1 De unitmanagers van de dienst Landelijke Service bij Regelingen (LASER) wordt mandaat verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten te nemen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. bezwaarschriften tegen beslissingen op aanvragen tot vaststelling van subsidies uit hoofde van de Subsidieregeling satellietvolgapparatuur 2003;

  • b. de verdaging van een beslissing op een bezwaarschrift als bedoeld onder a;

  • c. verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  `DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

  voor deze:

  DE UNITMANAGER VAN LASER'.

Artikel 3

[Vervallen per 29-10-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 juli 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

.
Terug naar begin van de pagina