Tijdelijke regeling vrijstelling ADNR stoffenlijst 2003/1

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 25-07-2003 t/m 31-12-2003

Tijdelijke regeling vrijstelling ADNR stoffenlijst 2003/1

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 9, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en randnummer 1.5.1.2.1, van het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Het vervoer in tankschepen van de gevaarlijke stoffen, opgenomen in de bijlage bij deze regeling, is toegestaan met inachtneming van de in deze regeling gegeven voorschriften.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Een stof als bedoeld in artikel 1 wordt vermeld:

  • a. in de verklaring, bedoeld in randnummer 7.2.2.8.3 van het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn; en

  • b. in het Certificaat van Goedkeuring, bedoeld in randnummer 8.1.8.3 van het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling geldt op de binnenwateren en, voor wat betreft de Rijn, zonder staatkundige of geografische beperking.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling vrijstelling ADNR stoffenlijst 2003/1.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Bijlage , bedoeld in artikel 1 van de Tijdelijke regeling vrijstelling ADNR stoffenlijst 2003/1

[Vervallen per 01-01-2004]

Enig artikel

De definities, aanduidingen en verwijzingen van de kolommen in de stoffenlijst (Tabel C van randnummer 3.2) van het Reglement vervoer gevaarlijke stoffen over de Rijn, zijn op onderstaande tabellen van toepassing

Bijlage 49910.png
Terug naar begin van de pagina