Vrijstelling kampioenschappen vissen 2003

[Regeling vervallen per 15-10-2003.]
Geldend van 10-07-2003 t/m 14-10-2003

Vrijstelling kampioenschappen vissen 2003

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 11 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-10-2003]

Van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 wordt vrijstelling verleend voor het voorhanden hebben van meer dan twee hengels op of in de nabijheid van de hieronder vermelde wateren en op de daarbij vermelde data, voor zover dit vistuig voorhanden is in het kader van deelname aan de door de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties georganiseerde kampioenschappen zoetwaterhengelen 2003:

  • a. het kanaal Giethoorn-Steenwijk, vanaf het Steenwijkerdiep tot aan de brug Giethoorn-Noord (noordkant), op 30 augustus 2003;

  • b. de Hoge Vaart bij Zeewolde, aan de Baardmeesweg, vanaf industriegebied Trekkersveld tot aan de Sluis (zuidkant), op 6 september 2003;

  • c. het Noord-Hollands Kanaal bij Spijkerboor, langs de kanaaldijk, vanaf Spijkerboor over de brug naar de Jispersluis richting Neck tussen km paal 24.7 en km paal 21.4 en aan de Starnmeerdijk vanaf Spijkerboor richting Almaardermeer, tussen km paal 25.1 en 27.9 (zuid-westkant), op 20 september 2003;

  • d. de Lage Vaart tussen Almere en Lelystad, aan de Praamweg, vanaf de Lage Vaartplas tot de Blauwe Brug (zuidelijke oever), op 21 september 2003;

  • e. het Noord-Willemskanaal bij Vries, vanaf de Vriezerbrug in Vries naar het zuiden tot aan de brug Taarlo (westkant), op 27 september 2003;

  • f. het Lateraalkanaal bij Horn, vanaf de brug Hornerzijde richting De Geer tussen km paal 1 en km paal 8 (westkant), op 28 september 2003;

  • g. de Roeibaan in het Wilhelminakanaal bij Tilburg (tegenover Beekse Bergen), vanaf de brug van Harhorst tot aan de brug Koningshoeve (noordkant), op 5 oktober 2003;

  • h. het Noord-Hollands kanaal, aan de Starnmeerdijk, vanaf Spijkerboor richting Alkmaardermeer tussen km paal 25.1 tot 27,9 (zuid-westkant), op 11 oktober 2003;

  • j. de Roeibaan in het Wilhelminakanaal bij Tilburg (tegenover Beekse Bergen), vanaf de brug van Harhorst tot aan de brug Koningshoeve (noordkant), op 19 oktober 2003.

Artikel 2

[Vervallen per 15-10-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 juli 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

.
Terug naar begin van de pagina